ANASAYFA İNTERNET REKLAMLARI PRODÜKSİYON GRAFİK TASARIM WEB TASARIM PROJELER İLETİŞİM TEKLİF AL

Kurumsal Kimlik Tasarımı

Kurumsal kimlik tasarımının kurum imajını güçlendirecek tasarımlar bütünüdür.

Kurumsal Kimlik Tasarımı bursa

Kurumsal kimlik tasarımının kurum imajını güçlendirecek tasarımlar bütünüdür. Kurumsal kimlik tasarım yapısı ve öğeleri bir marka değeri oluşturmak için tek başına yeterli olamayacaktır. Bu sebeple bütünleşik pazarlamanın ana unsurlarını beslemek için gereken bütün iletişim faaliyetleri yapılandırılmalıdır. Bu yapılandırma kurumun içeride - dışarıda, iştirakler veya paydaşların aynı iletişim frekansında tutulmasıyla güçlendirilebilmektedir.

Marka: Kurum imajının, duygusal mesajlar yardımıyla algılanan en büyük parçasıdır. Kurumsal Kimlik: Markanın yapısını aktaran ve bu yapıyı destekleyen görseller bütünüdür. Logo: İletişim programları yardımıyla markanın zihinlerde oluşturulan imajını hatırlanmasını sağlayan simge.

Kurumsal kimlik, belirli sınırlar çerçevesinde oluşturulmuş, periyodik değişime kapalı, kurumun duruşunu dışarı anlatan yüzü/kimliğidir. Zamanla kurum ile bütünleşecek olan görsel tasarım (renkler, grafik öğeleri ) ve kullanım alanlarına özel, özenle hazırlanan kurumsal kimlik kitabı, bu oluşumu tamamlayan iki önemli unsurdur.

Kurumsal kimlik kitabı; kurumun mihenk taşı olma özelliğini taşıyan amblem (logo) ile başlar, personel kıyafetinden web sayfasına, sertifika tasarımından, ambalaj tasarımına kadar kurum içi / kurum dışı gerekli olan bir çok materyalin nasıl ve ne ölçülerde kullanılacağını anlatır.

Kurumsal Kimlik Tasarımı ve Markalaşmak
Kurumsal kimlik tasarımına geçilmeden önce kurumun kimlik yapısının ortaya çıkmış olması gerekmektedir.Kurumsal kimlik bütünleşik pazarlama iletişimine ciddi derecede katkı sağlar. Kurumlar müşteriyle kendi sahaları dışında da karşılaşabilirler. Böyle durumlarda şirket adı, logosu, sloganı, bina ve dekorasyon, personel üniformaları, şirket renkleri gibi hatırlatıcı materyallere ihtiyaç duyulur. Kurumun kullanacağı fotoğrafın renk ağırlığına kadar uyum içerisinde, bütünsel bir iletişim halinde olmalıdır. Kurumsal kimlik markanın mesajını doğrudan iletemez, burada dolaylı bir iletişim hakimdir. Birbiriyle entegre edilmiş bu materyallere potansiyel veya mevcut müşteri devamlı markanın vizyonuna maruz bırakılır. Marka, varlığının farkına varan potansiyel müşteri üzerindeki güven algısını rahatlıkla oluşturabilmektedir.

Kurumsal Kimlik Kitabı Oluşturmak
Kurumsal kimlik kitabı kurum kültürünün, hikayesinin bir yansımasıdır. Çalışanların, iş ortaklarının, müşterilerin bu hikayeyi öğrenmesi, benimsemesi markanın devamlılığını yüksek ölçüde kolaylaştırabilir.

Kurumsal Kimlik Markalara Neler Katar
Kurumsal kimlik markaya neler katar?

• Farklılaştırır.
• Kabullendirir.
• Sürdürülebilirlik sağlar.
• Kalite algısını, otoriteyi güçlendirir.

Kurumsal kimlik kitabı ve rehberi içeriği nelerdir
Kurumsal kimlik materyalleri - kitap içeriği nelerdir?

• Kurum değerleri, kurum kültürü
• Marka Vizyonu ( marka kişiliği, değer önermeleri )
• Logo tasarımı ve kullanım rehberi
• Basılı materyaller ( antetli A4, Kartvizit, mailing vs.)
• Tanıtım ve pazarlama ( Web sitesi tasarımı, broşür, reklam sayfası kullanımı vs.)
• Ambalaj – Etiket Tasarımı
• Giyim - Personel Kıyafetleri
• Bina içi ve dışı tabelalar
• Diğer haberleşme ve tanıtım materyalleri